Assurantie- en
Adviesburo
Benschop B.V.

Wijzigingen of schade doorgeven

Wijzigingen ontvangen wij graag schriftelijk, telefonisch of via email. Het laatste gaat het snelst en daarbij hebt u in ieder geval de zekerheid dat uw wijziging aankomt. Vermeldt in ieder geval het polisnummer, de aard van de wijziging en de datum waarop de wijziging moet plaatsvinden.
Is er aanvullende informatie nodig, dan hoort u dat uiteraard zo snel mogelijk.
Dit kan naar info@hermanbenschop.nl.
Als u schade heeft geleden zijn wij er uiteraard voor u. Juist dan!
Meld de schade bij ons en geef aan om welke soort schade het gaat en dan ontvangt u het juiste schadeaangifte formulier.
Vul het formulier zo snel mogelijk in, liefst binnen 3 x 24 uur na het ontstaan van de schade. U kunt stukken die van belang zijn alvast als bijlage meesturen.
Bij een autoschade dient u ons ook altijd een ingevuld en door u ondertekend Europees schadeformulier toe te zenden. Hebt u geen formulier (meer) dan kunt u dat via onderstaande links downloaden.
  Schadeformulier motorrijtuigen

Na ontvangst van het formulier nemen wij snel contact met u op!

Vlasakker 1, 3417 XT  Montfoort      Telefoon: 0348 472215      E-mail: info@hermanbenschop.nl                    Privacyverklaring