Waarborgfonds

Wanneer kunt u een claim indienen bij het Waarborgfonds?

U moet aantonen, dat de schade is veroorzaakt door een onbekend gebleven of niet verzekerd motorvoertuig.
In principe moet u beschikken over twee getuigen en een politierapport of proces-verbaal.
Wanneer er sprake is van een parkeerschade waarbij ‘de dader op het kerkhof ligt’, zullen de getuigen moeten kunnen verklaren, dat de auto onbeschadigd werd geparkeerd, niet werd verplaatst en beschadigd werd teruggevonden.
Uit het politierapport of proces-verbaal moet blijken, dat de schade door een motorvoertuig werd veroorzaakt (bijvoorbeeld door laksporen).

De noodzakelijke formulieren kunt u hier downloaden:

  Verzoek tot schadevergoeding

  Getuigenverklaring

Het proces-verbaal kunt u opvragen bij de Stichting Processen Verbaal.

Vlasakker 1, Montfoort   Telefoon: 0348 - 472215                      Privacyverklaring