Veelgestelde vragen

Ik heb schade. Wat moet ik doen?
Een vraag waarop geen algemeen antwoord op mogelijk is. In principe is het van belang, dat u ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 x 24 uur, van de schade op de hoogte brengt. Ook al is er sprake van een schade waarvan u niet zeker weet of ze eigenlijk wel verzekerd is, of waarbij u denkt ‘dat regel ik zelf wel’. Na de melding kunnen we in overleg het te volgen traject uitstippelen.
Een tip: Bij inbraak/diefstal altijd aangifte doen bij de politie of een vertegenwoordigende instantie (zoals bijvoorbeeld bij diefstal uit een hotelkamer, de hoteldirectie of de reisleiding).

Hoe weet ik of ik onderverzekerd ben?
Wanneer u administratie èn de betreffende verzekering bij ons hebt ondergebracht, zal uit de onderlinge wisselwerking blijken of de verzekerde bedragen voldoende zijn. En zo niet, dan worden ze aangepast.
Toch is dit alleen niet voldoende. Een voorbeeld daarvan is uw privé inboedelverzekering. Bij aanvang zal de verzekerde som ongetwijfeld voldoende zijn geweest en de indexering houdt de inflatie bij, maar een index kan niet voorkomen dat de verzekerde som te laag wordt wanneer u veel (dure) nieuwe dingen koopt. Het is daarom verstandig af en toe de inboedelwaardemeter (pdf) in te vullen. Daarmee voorkomt u in ieder geval dat u onderverzekerd bent.

Wat is onderverzekering precies?
Stel dat uw inboedel € 60.000,- waard is (nieuwwaarde) en u bent maar verzekerd voor € 30.000,-.
Wanneer uw inboedel totaal verloren gaat, krijgt u dan maximaal € 30.000,-. Dat is duidelijk. Maar ook wanneer er sprake is van een deelschade, heeft dat gevolgen. Hebt u bijvoorbeeld € 1.000,- schade dan krijgt u geen € 1.000,- maar slechts 30.000/60.000 X € 1.000,- = € 500,-.
U kunt dit voorkomen door één keer in de vijf jaar de inboedelwaardemeter in te vullen en die in te leveren bij uw verzekeraar. Die garandeert dan dat u niet onderverzekerd zult zijn. Dus wanneer de inboedelwaardemeter aangeeft, dat u voor € 30.000,- verzekerd moet zijn en in werkelijkheid is het € 60.000,- dan ontvangt u bij bijvoorbeeld € 1.000,- schade de volle € 1.000,-.
Een jaarlijkse ‘check-up’ van uw verzekeringspakket door ons, kan dit voorkomen. Twijfelt u … maak dan nu een afspraak klik hier .

Vlasakker 1, Montfoort   Telefoon: 0348 - 472215                      Privacyverklaring