Schadeverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering
Eigenlijk kan geen enkele onderneming zonder een degelijke aansprakelijkheidsverzekering. Bij de keuze van zo’n verzekering is belangrijk, dat uw bedrijfsactiviteiten nauwkeurig geanalyseerd worden, want aansprakelijkheidsverzekeringen zijn er in alle soorten en maten. En een verkeerde keuze, kan bij een claim tot onaangename verrassingen leiden.
We noemen er een paar:

 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Milieuschade
 • Vervoerdersaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid

Wij nemen graag de mogelijkheden met u door.

Brandverzekeringen
Aan de basis van iedere brandverzekering staat een goede analyse van het risico. Immers, wat voor de ene ondernemer belangrijk is, is dat voor een ander helemaal niet. Zo zal de groothandel in automaterialen gebaat zijn bij een uitstekende Goederen- en Inventarisverzekering, terwijl de zelfstandige Computerprogrammeur een goede elektronicaverzekering waarschijnlijk veel belangrijker vindt. Onder de brandverzekering valt een groot aantal verschillende soorten verzekeringen, zoals:

 • Gebouwen
 • Inventaris en goederen
 • Huurderving
 • Reconstructie
 • Bedrijfsschade

Dankzij onze ruime ervaring met talloze verschillende ondernemingen, kunnen wij u niet alleen behulpzaam zijn met het maken van een verantwoorde keuze, maar bovendien een passende oplossing aandragen.

Employee benefits
Zorg voor uw personeel is van groot belang, maar brengt tegelijkertijd grote financiële risico’s met zich mee. Een aantal specifieke verzekeringen kan dit risico voor een belangrijk deel wegnemen.

 • Ziekteverzuim
 • WIA
 • Arbodienst
 • Bedrijfsongevallen
 • Ziektekosten

In een vrijblijvend gesprek, wijzen wij u graag op de mogelijkheden èn de problemen waar u tegen aan kunt lopen wanneer u zich niet verzekert.

Motorrijtuigenverzekeringen
Uw auto, of het wagenpark moet verzekerd zijn. En daarbij mag de premie eigenlijk niet doorslaggevend zijn. Een vlotte schadeafwikkeling en goede voorwaarden zijn minstens zo belangrijk. Een paar punten van belang:

 • Is er sprake van de juiste dekking?
 • Zijn de (vaak kostbare) accessoires wel verzekerd?
 • Is er aan het ongevallen risico gedacht?
 • Is een rechtsbijstanddekking een goede optie?
 • Wordt er binnen het wagenpark verstandig ‘geschoven’ met de kortingsregeling?

Wij nemen deze punten graag met u door om tot een verantwoorde keuze te komen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als eigenaar van uw onderneming is het van groot belang, dat u zich verzekert van een inkomen wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Neem eens contact met ons op wanneer u niet het risico wil lopen het zonder inkomen te moeten doen.

Overige
Natuurlijk zijn er nog diverse verzekeringen die, afhankelijk van het soort onderneming, wel of niet noodzakelijk of het overwegen waard zijn. We noemen er een paar:

 • Rechtsbijstand
 • Werkmateriaal
 • Doorlopende zakenreisverzekering
 • Transportverzekeringen
 • Kennis van uw onderneming is de basis van het juiste pakket verzekeringen. Wij bieden u de oplossing.

Vlasakker 1, Montfoort   Telefoon: 0348 - 472215                      Privacyverklaring