Assurantie- en
Adviesburo
Benschop B.V.

Pensioenen

Het is voor iedere ondernemer van belang niet te gokken op een goede prijs bij bedrijfsbeëindiging, maar de pensioenopbouw stevig in eigen hand te houden.

Dankzij de combinatie van administratie- en verzekeringen, kunnen wij van jaar tot jaar bezien wat wenselijk is, maar – nog belangrijker – wat mogelijk is. Want de praktijk leert dat een ondernemer goede en slechte jaren heeft en niet ieder jaar evenveel aan zijn pensioenvoorziening kan besteden.

Vanzelfsprekend is daar een passende oplossing voor, die we graag met u bespreken.

Vlasakker 1, Montfoort   Telefoon: 0348 – 472215                      Privacyverklaring