Levensverzekeringen

Ondernemers verzekeren zich al vele eeuwen lang tegen allerlei risico’s. Een levensverzekering hoort nog niet zo lang in het rijtje thuis. De onderneming was immers de ‘levensverzekering’. Tegenwoordig is dat wel anders. De financiële risico’s zijn veelal dermate groot, dat een goede verzekering een ‘must’ is geworden. In de basis zijn er twee soorten levensverzekeringen.

Risicoverzekering
Met de risicoverzekering verzekert u het risico van overlijden. U betaalt periodiek een relatief klein bedrag en wanneer de verzekerde (dat is degene op wiens leven de verzekering is afgesloten) vòòr een van te voren afgesproken tijdstip overlijdt, keert de verzekering uit. Bereken hier de premie voor een risicoverzekering.

Verzekering bij leven
Het tegenovergestelde van de risicoverzekering is de verzekering bij leven. Deze keert een bedrag uit wanneer de verzekerde op een afgesproken datum leeft.

Met deze twee vormen van verzekering is praktisch iedere denkbare combinatie of vorm mogelijk. Zo is bijvoorbeeld in een ondernememing met meerdere eigenaren de compagnonverzekering een veel voorkomende vorm.

Compagnonverzekering
Wanneer een compagnon overlijdt, moet de overgebleven compagnon in een groot aantal gevallen de familie van de overledende ‘uitkopen’. Dat gaat vaak om grote bedragen, die er niet zijn of die niet gemakkelijk uit de zaak zijn vrij te maken. Om dat risico te beperken sluiten compagnons veelal een verzekering. Mocht een van de compagnons komen te overlijden, dan is er geld om de familie uit te kopen.

Nog meer dan in de particuliere sfeer, is het voor een ondernemer van groot belang de juiste keuze te maken. Want bij een ondernemer lopen de zakelijke en particuliere risico’s dwars door elkaar. En bovendien moet de ondernemer vaak kiezen voor premiebetaling als particulier of als ondernemer. En dan spelen fiscale consequenties een belangrijke rol. Met onze ervaring op dit gebied kunnen wij hier uitstekend als ‘sparringpartner’ fungeren om samen tot een afgewogen keuze te komen.

Vlasakker 1, Montfoort   Telefoon: 0348 - 472215                      Privacyverklaring