Levensverzekeringen

4000 Jaar geleden, konden de bewoners van Milete (een stad in Klein-Azië) 3.600 drachmen in een fonds storten. Wanneer ze dit deden, ontvingen ze levenslang een uitkering van 30 drachmen per maand. Dit systeem is de oudst bekende ‘georganiseerde’ levensverzekering.

Inmiddels bestaan er tientallen vormen van levensverzekering. Maar uiteindelijk komen ze allemaal voort uit twee ‘oervormen’, de verzekering die uitkeert wanneer iemand leeft en één die uitkeert bij overlijden.

Risicoverzekering
Met de risicoverzekering verzekert u het risico van overlijden. U betaalt een relatief klein bedrag en wanneer de verzekerde vòòr een van te voren afgesproken tijdstip overlijdt, keert de verzekering uit.

Bereken hier de premie voor een risicoverzekering.

Verzekering bij leven
Het tegenovergestelde van de risicoverzekering is de verzekering bij leven. Deze keert een bedrag uit wanneer de verzekerde op een afgesproken datum leeft.

Met deze twee vormen van verzekering is verder iedere denkbare combinatie of vorm mogelijk.

Een tweetal bekende varianten zijn de lijfrente en de begrafenisverzekering.

Lijfrente
De lijfrente is een vorm van de verzekering bij leven. Het verschil zit er in, dat de lijfrente geen uitkering doet òp een bepaald moment bij in leven zijn van de verzekerde, maar zolang de verzekerde leeft.

Begrafenisverzekering
De begrafenisverzekering is een risicoverzekering die uitkeert wanneer de verzekerde overlijdt. Maar anders dan een ‘echte’ risicoverzekering kent de verzekering geen van te voren afgesproken duur. De verzekering eindigt wanneer de verzekerde overlijdt; wanneer dat ook is.

Ofschoon in de basis eenvoudig, is het kiezen van een goede levensverzekering een kwestie van een nauwkeurige analyse van het risico dat u loopt. In welke gevallen is een uitkering noodzakelijk, hoe hoog moet die zijn en hoe lang moet ze duren.

Samen met u kunnen wij deze analyse maken en zo tot een verantwoorde keuze komen. Een geruststellende gedachte.

Vlasakker 1, Montfoort   Telefoon: 0348 - 472215                      Privacyverklaring