2014 regels Bestelauto’s

Ondernemer
Bij geen privé gebruik bestelauto zijn er de volgende eisen c.q. mogelijkheden:

1. Rittenadministratie < 500 km privé kilometers
2. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik
3. Bestelauto uitsluitend goederenvervoer ingericht met één stoel

– punt 1 of 3 van toepassing? Laat het ons weten.
– moeten wij het privé gebruik van (alle) bestelauto’s aangeven?

Punt 2:
U dient de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ digitaal in. U kunt het papieren formulier niet meer gebruiken. U trekt de verklaring ook digitaal in.

Zijn de inlognummers voor ondernemers niet bekend of verlopen, kunt u ze opnieuw aanvragen onder telefoonnummer 0800-0543.
Vragen fiscus zijn : BTW Fiscaalnummer ……. en geboortejaar ………..

Na ontvangst gaarne een kopie aan ons verstrekken.

De verklaring kan worden gedownload via de volgende link:
Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Kies dan onderaan de pagina voor:
“Inloggen ondernemers”

Kies dan weer voor (bovenaan / in het midden van de pagina):
“Inloggen ondernemers”

Inloggen ondernemers
U kunt nu inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord om uw aangifte of opgaaf te doen. Controleer voor de veiligheid voor en na het inloggen of het internetadres begint met https://mijn.belastingdienst.nl/

Let op!
U kunt zelf uw gebruikersnaam en/of wachtwoord achterhalen als u die later vergeten bent.
U moet daarvoor eerst uw e-mailadres en een vraag en antwoord opgeven bij Gebruikersgegevens wijzigen.
Hebt u nog nooit ingelogd en bent u uw gegevens kwijt, neem dan contact op met de Belasting Telefoon: 0800 – 0543. De Belasting telefoon is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Werknemer uitsluitend zakelijk gebruik.
De Verklaring “Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” moet zowel door de werkgever als door de werknemer worden ingevuld.
Idem als bij ondernemer.

Bestelauto’s wisselende medewerkers.
Werknemer(s) uitsluitend zakelijk gebruik.
Dan dient Iedereen die er in rijdt de Verklaring “Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” in te vullen.

Wijzigingen bestelauto:
Verandert er iets in de situatie? Bijvoorbeeld omdat u een andere bestelauto gaat gebruiken? Of omdat u de bestelauto toch privé gaat gebruiken? Dan hebt u een meldingsplicht om deze veranderingen op tijd aan ons door te geven. Het niet nakomen van deze meldingsplicht is een overtreding waarvoor u een boete kunt krijgen van maximaal € 4.920.

Of
Artikel 31 wet LB
loon ter zake van een voor privé-doeleinden ter beschikking gestelde bestelauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, indien in verband met de aard van het werk die bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt wordt door twee of meer werknemers en in verband daarmee bezwaarlijk is vast te stellen of en aan wie die bestelauto voor privé-doeleinden ter beschikking is gesteld, met dien verstande dat in afwijking in zoverre van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, de verschuldigde belasting over dit loon op jaarbasis per bestelauto € 300 bedraagt en bij ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld met betrekking tot dit loon;

Vlasakker 1, Montfoort   Telefoon: 0348 - 472215                      Privacyverklaring